Jdi na obsah Jdi na menu
 

Devadesátá léta:

Závěr roku 1989 přinesl významnou změnu v politickém upořádání Česko­slovenska. Byl to důsledek neschopnosti dalšího vedení země komunistickým režimem na straně jedné a trvalého růstu nespokojenosti rozhodující části oby­vatel na straně druhé.

Politické změny měly vliv i na změny v hasičských organizacích. Hasiči se velmi rychle přihlásili k předválečným tradicím hasičských sborů.

Označení požárník bylo opět nahrazeno pojmenováním hasič, předseda byl nahrazen staros­tou sboru, změnil se i znak hasičů.

Stejně rychle, jako byla změněna tato označení, se však ukázalo, jak obtížné bude navazovat na minulost zejména v myšlení lidí i členů sborů. Není a nebude to práce snadná. Snad však i tato publikace dokumentuje, že stojí za to tento proces podstoupit.

Na počátku devadesátých let prošel i sbor dobrovolných hasičů v Žeranovicích obdobím hledání své identity. Po období hledání vhodného funkcionářského složení je druhá polovina tohoto desetiletí ve znamení stabili­zace a opětovného růstu aktivity sboru.

V roce 1994 za působení kněze Huberta Wojcika dostává sbor darem sochu sv. Floriána, patrona hasičů. Od toho okamžiku socha patrona zdobí hasičskou zbrojnici.

V roce 1996 byl vybudován v obci veřejný vodovod jehož součástí je i 38 protipožárních hydrantů.

Na počátku července 1997 postihly velkou část Moravy a východní Čechy mohutné záplavy. I když se voda vyhnula Žeranovicím a nejbližším obcím, veli­ce vážně byly postiženy obce v sousedství řeky Moravy. Členové sboru se zú­častnili záchranných prací v obci Kvasice, kde se nepřetržitě po dobu 2 dní stří­daly dva stroje s obsluhou při odčerpání vody ve firmě LENA. Včasným a obě­tavým přístupem se podařilo uchránit majetek značné fmanční hodnoty. Heslo "Bližšímu ku pomoci" se projevilo i v následujících týdnech, kdy celkem 20 členů sboru dvakrát pomáhalo při likvidaci následků povodně v nejvíce postiže­né obci - Troubkách n. Mor.

V letech 1998 - 2000 proběhla další rekonstrukce hasičské zbrojnice, jejímž cílem bylo rozšíření garáže tak, aby veškerá technika, kterou sbor disponuje byla pod jednou střechou a v budoucnu mohla být případně rozšířena. Byla rovněž rozšířena spolková místnost. Rozsah rekonstrukce přesáhl 300.000 Kč a byl značnou měrou fmancován obecním úřadem.

Při příležitosti oslav 100. výročí založení hasičského sboru v Žeranovicích v roce 2000, je pak slavnostně posvěcen nový prapor sboru.

Starostou sboru byl Klimek Miloslav a Jaroslav Odstrčil, velitelé Drahotůský Milan a Němec Stanislav.­

Doslov

Významné snížení počtu požárů, vyšší důraz na prevenci a připravenost za­sáhnout při jakékoliv živelné pohromě, nejen ohni, to jsou základní atributy, kte­ré provází činnost hasičského sboru v Žeranovicích v posledním období.

Stále častěji jsou hasiči vidět zejména při soutěžním sportu, a nebo ukázkových cvičeních, které mají dokumentovat ostatním obyvatelum obce, že existuje skupina občanů, která je připravena se svou technikou, bez ohledu na čas a jakékoliv ohodnocení, být nablízku v případě nouze.

Vzdejme hold a dík všem, kteří se v uplynulých 100 letech snažili naplňovat základní myšlenku, se kterou byl sbor dobrovolných hasičů zakládán:

"Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci"

 
Ať i následující generace najdou dostatek obětavých hasiču, kterým toto hes­lo přiroste k srdci.

  

Zakládající členové sboru:

1. Andrýsek František

2. Andrýsek Ján

3. Bartík Josef

4. Dokopil Jan

5. Dokoupil Ján

6. Doležel František

7. Doležel Jan

8. Gibas Ján

9. Gořalík Jan

10. Jakubík Josef

11. Klimek Kryštof

12. Konečný Jan

13. Kučera Jan

14. Mičunek Ján

15. Nesrsta Josef

16. Odstrčil Ján

17. Páleníček František

18. Pavlíček Josef

19. Přikryl František

20. Smýkal Antonín st.

21. Smýkal František

22. Smýkal Josef

23. Šimčík Vincenc

 

Činní členové sboru od 12.8.1900

 


 Přijmení a jméno

Rok nar.

Bydliště

Funkce

1.

Konečný Josef

/1867/

Žeranovice

náčelník

2.

Smýkal František

/1876/

Žeranovice

I. podnáčelník

3.

Kučera Josef

/1876/

Žeranovice

II. podnáčelník

4.

Gořalík Karel

/1871/

Žeranovice

zbrojmistr

5.

Mičůnek Ján

/1867/

Provodovice

trubač

6.

Odstrčil Hynek

/1872/

Žeranovice

trubač

7.

Páleníček Josef

/1875/

Žeranovice

trubač

8.

Doležel Ján

f1869/

Žeranovice

četař stříkačníků

9.

Fuksa Alois

/1872/

Martinice

stříkačník

10. Gořalík Jan

/1869/

Žeranovice

stříkačník

11. Plšek Josef

/1870/

Žeranovice

stříkačník

12. Uličný Florián

/1874/

Žeranovice

stříkačník

13. Uličný Ján

/?/

Žeranovice

stříkačník

14. Cholasta František

/1872/

Racková

četař ochránců

15. Bartík Ján

/1873/

Horní Lapač

ochránce

16. Doležel Alois

/1874/

Žeranovice

ochránce

17. Gába Štěpán

/1878/

Racková

ochránce

18. Gořalík Josef

/1873/

Žeranovice

ochránce

 

19. Nedbal Antonín

/1879/

Žeranovice

ochránce

20. Odstrčil Antonín

/1880/

Žeranovice

ochránce

21. Švábeník Josef

/1881/

Žeranovice

ochránce

22. Zaoral Ferdinand

/1881/

Žeranovice

ochránce

23. Zaoral Štěpán

/1882/

Žeranovice

ochránce

24. Odstrčil František

/1873/

Žeranovice

četař lezců

25. Kučera Filip

/1864/

Žeranovice

lezec

26. Kučera Jindřich

/1878/

Žeranovice

lezec

27. Odstrčil Josef

/1867/

Žeranovice

lezec

28. Páleníček Arnošt

/1869/

Žeranovice

lezec

29. Smýkal Josef

/1874/

Žeranovice

lezec

 

Starostové /předsedové/ sboru:

Smýkal Antonín st. /1900-1937/

Pavlíček Vilém /1938-1951/

Smýkal Jaroslav /1952-1954/

Odstrčil Josef /1955-1971/

Jakubík Václav /1971-1973/

Klimek Alois /1974-1976/

Plšek Rudolf /1977-1980/

Bouška Václav /1981-1987/

Klimek Miloslav /1988-1993/

Odstrčil Jaroslav /1994- /

 

 

Náčelníci a velitelé sboru:

Konečný Josef /1900-1903/

Andrýsek Ignác /1904-1908/

Smýkal František / 1909-1913/

Plšek Josef /1914-1915/

Gořalík Jan /1915-1918/

Šimčík Stanislav /1918-1919/

Šimčík Josef /1922/

Gořalík Josef /1923-1927/

Gába Alois /1928-1929/

Páleníček Josef /1930-1948/

Čáp Antonín /1949-1951/

Řihák Josef /1952-1962/

Plšek Rudolf /1962-1973/

Kopřiva Jaromír /1974-1975/

Řihák František /1976-1983/

Malyška Josef /1984-1985/

Drahotůský Milan/l 986-1990/

Janečka Václav /1991-1993/

Němec Stanislav /1994- /

 


 

 

 

 

 

 

 
 


Statistiky

Online: 1
Celkem: 1238693
Měsíc: 4763
Den: 48